Адреса

Україна, 21100, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 13
тел./факс (0432) 35-23-92, e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
гаряча лінія: 61-16-02

Веб представництва

 

 fgy674gu 1

NUWGP

ПывденноБузьке - копия

 

Відповідно до Положення про Басейнову Раду Південного Бугу її основними завданнями та повноваженнями є:

1. Участь в організації розробки, розгляду, узгодження та після затвердження реалізації ПУРБ та Довгострокової цільової басейнової програми розвитку водних ресурсів.

2. Сприяння забезпеченню комплексного управління водними ресурсами  басейну річки Південний Буг.

3. Розгляд та оцінка кількісного та якісного стану водних ресурсів басейну, причин та наслідків його змін для природних екосистем і галузей економіки та прогнозу тенденцій розвитку процесів, що впливають на якість водних ресурсів та обсяги водокористування.

4. Оцінка соціально-економічних проблем і тенденцій розвитку водокористування на території басейну річки Південний Буг.

5. Визначення напрямків і стратегії збалансованого управління водними ресурсами басейну, сприяння у проведенні узгоджених дій для досягнення сталого екологічного стану басейну;

6. Розгляд проблем та затвердження пріоритетних цілей з метою здійснення першочергових заходів, спрямованих на покращення екологічного стану природних і модифікованих водних об'єктів, покращення якості поверхневих вод, охорона водних ресурсів басейну Південного Бугу.

7. Розробка стратегії досягнення пріоритетних цілей та визначення економічних механізмів і фінансового забезпечення їх реалізації.

8. Розгляд та погодження ПУРБ, сприяння у виконанні державних, галузевих, регіональних та місцевих екологічних програм і проектів, спрямованих на покращення екологічного стану басейну Південного Бугу, забезпечення участі в прийнятті рішень та координація дій суб'єктів управління водними  ресурсами басейну та водокористувачів з метою узгодження інтересів водокористувачів із завданнями охорони вод та відтворення водних ресурсів басейну.

9. Сприяння співпраці центральних та місцевих органів виконавчої влади, виробничих, наукових та громадських установ, організацій та об’єднань, міжнародних організацій та експертів у забезпеченні покращення екологічного стану басейна Південного Бугу.

10. Підготовка пропозицій щодо залучення коштів бюджетів різних рівнів та водокористувачів для фінансування заходів Довгострокової цільової  басейнової програми розвитку водних ресурсів, спрямованої на виконання ПУРБ.

11. Сприяння розробці та впровадженню ефективних економічних механізмів забезпечення реалізації ПУРБ і досягненню збалансованого екологічного стану басейну.

12. Розгляд та погодження річних басейнових планів (звітів) БУВР Південного Бугу про хід виконання ПУРБ та результатів діяльності щодо управління басейном.

13. Організація взаємодії з питань, пов’язаних зі збором, обміном, розповсюдженням екологічної та водогосподарської інформації, створенням та оновленням баз даних басейну Південного Бугу.

14. Сприяння розробці та реалізації міжнародних програм і проектів  із залучення іноземної допомоги для виконання заходів ПУРБ.

15. Визначення напрямків пріоритетних заходів з екологічного оздоровлення басейну згідно з Довгостроковою цільовою басейновою  програмою розвитку водних ресурсів і внесення пропозицій щодо порядку їх фінансування.

16. Надання пропозицій щодо механізму реалізації Довгострокової цільової басейнової програми розвитку водних ресурсів.

17. Сприяння в розробці, організація обговорення, узгодження та внесення на розгляд проектів міжнародних Угод щодо захисту басейну від забруднення, раціонального використання ресурсів, створення організаційних структур для забезпечення координації дій в басейні.

18. Співпраця з відповідними міжнародними організаціями у сфері водних ресурсів з питань розробки програм (проектів), отримання технічної та фінансової допомоги для забезпечення оздоровлення басейну;

19. Погодження на сесіях щорічної програми роботи Басейнової Ради Південного Бугу та звітування про результати.

20. Сприяння місцевим органам влади, які розміщені в басейні Південного Бугу, у створенні асоціацій з метою залучення місцевих фінансових ресурсів та підвищення ролі громадськості.

 


Басейнова Рада Південного Бугу (БР ПБ) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом.

Басейнова Рада Південного Бугу створюється згідно з принципами басейнового управління водними ресурсами, закріпленими у Водному кодексі України та Водній Рамковій Директиві Європейського Союзу, відповідно до яких визначаються стратегії та формуються План управління річковим басейном (ПУРБ) і Довгострокова цільова басейнова програма розвитку водних ресурсів, а також забезпечується узгодження інтересів та координація дій суб'єктів управління та користування водними ресурсами в межах України на території Хмельницької, Вінницької, Черкаської, Кіровоградської, Одеської та Миколаївської областей, в межах яких розташований басейн Південного Бугу.

Головна мета Басейнової Ради Південного Бугу – створення ефективного організаційного механізму розробки і виконання заходів ПУРБ з метою поліпшення якості води та екологічного оздоровлення басейну.

Робота Басейнової Ради Південного Бугу здійснюється шляхом проведення сесій, як правило, почергово у областях басейну. Сесії проводяться по мірі необхідності, але не менше одного разу на рік. Позачергова сесія може скликатися за ініціативою Голови чи його заступників. Дата та програма засідання чергової сесії визначаються на попередній сесії. Рішення сесії оформлюється протоколом.

З метою впорядкування спільних дій та обміну інформацією між областями басейну щодо стану поверхневих вод між суб’єктами системи моніторингу довкілля та зацікавленими організаціями і установами розроблено та затверджено Положення про інформаційну взаємодію в межах басейну Південного Бугу.